เพิ่มร้านค้าโยธาไทยเป็นเพื่อนใน Line
 สารส้ม (Alum)  เป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้กันมากในชีวิตประจำวันทั่วไป โดยมีประโยชน์ในการช่วยแขวนตะกอน ในบ่อน้ำ ทำให้น้ำใส รวมถึงใช้ในการดองผักให้มีความกรอบ และการประยุกต์อื่นๆ โดยสารส้มหลักๆ จะมี 2 ชนิดคือ สารส้มขุ่น (Aluminium Sulfate) และสารส้มใส (Aluminium Ammonium Sulfate) ซึ่งสารส้มใสจะมีคุณสมบัติในการละลายที่เร็วมาก และไม่มีสารแขวนลอย แต่ราคาจะสูงกว่าสารส้มขุ่น
โยธาไทย จำหน่าย สารส้ม ขุ่นและใส ทั้งชนิดผงและก้อน  


คลอรีน (Chlorine)ป็นส่วนประกอบของเกลือทะเลและสารประกอบอื่นๆ ในรูปของก๊าซ (Cl2) อย่างไรก็ตามได้มีการนำคลอรีนมาสังเคราะห์ให้อยู่ในรูปของเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารประกอบในสถานะของเหลวและของแข็งเพื่อความสะดวกในการขนส่ง รวมถึงใช่งานโดยทั่วไป ซึ่ง

ประโยชน์ของคลอรีน มีดังต่อไปนี้

1.ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค จุลินทรีย์ ในน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค หรือสระว่ายน้ำ
2.ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต กระดาษ ยารักษาโรค สี เครื่องนุ่งห่ม
3.ใช่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเคมีภัณฑ์ อื่นๆ เช่น
carbontetrachloride
โยธาไทย จำหน่าย คลอรีน ชนิดผงและชนิดน้ำหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME 
เพื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)ติดต่อสั่งซื้อ

น้องแอ๊ด โยธาไทย : 093-0611855 , 084-7272521
ร้านค้าโยธาไทย ศาลายา 44/167 หมู่ 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

Email Address : yotathaishop@gmail.com
Line ID@YotathaiShop

เลขบัญชีโอนเงิน
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา
ชื่อบัญชี >  ร้านค้าโยธาไทย
เลขบัญชี > 991-2-17825-8 ออมทรัพย์
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา
ชื่อบัญชี > ร้านค้าโยธาไทย
เลขบัญชี > 883-0-18967-7 ออมทรัพย์